„Uloga autofagije u imunskoj disregulaciji prouzrokovanoj SARS-CoV-2 infekcijom”

Prof. dr Vladimir Trajković, rukovodilac projekta TACTICIAN, održao je u sredu 07.07.2021. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predavanje na temu „Uloga autofagije u imunskoj disregulaciji prouzrokovanoj SARS-CoV-2 infekcijom”.

Na predavanju je predstavljen koncept istraživanja projekta TACTICIAN i metodologija koja će biti korišćena u realizaciji projekta. Takođe, prof. Trajković je dao uporedni pregled aktuelnih naučnih saznanja o SARS-CoV-2 infekciji, a razmatran je i potencijalni doprinos projekta kako budućim naučnim istraživanjima, tako i razvoju novih dijagnostičkih pristupa u lečenju COVID-19.

„Uloga autofagije u imunskoj disregulaciji prouzrokovanoj SARS-CoV-2 infekcijom”