Author : projecttactician

„Uloga autofagije u imunskoj disregulaciji prouzrokovanoj SARS-CoV-2 infekcijom”

Prof. dr Vladimir Trajković, rukovodilac projekta TACTICIAN, održao je u sredu 07.07.2021. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predavanje na temu „Uloga autofagije u imunskoj disregulaciji prouzrokovanoj SARS-CoV-2 infekcijom”. Na predavanju je predstavljen koncept istraživanja projekta TACTICIAN i metodologija koja će biti korišćena u realizaciji projekta. Takođe, prof. Trajković je dao uporedni pregled aktuelnih […]

Srpska akademija nauka i umetnosti organizovala je naučni skup pod nazivom „COVID-19 pandemija: poruke, nova saznanja i dileme“

Srpska akademija nauka i umetnosti organizovala je naučni skup pod nazivom „COVID-19 pandemija: poruke, nova saznanja i dileme“ u okviru kog je predstavljen naučno-istraživački rad člana SANU i njenih saradnika u oblasti infekcije COVID-19. Na skupu su predstavljeni projekti koje Fond za nauku Republike Srbije finansira u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19 i najnovija saznanja […]